Siła w przejrzystości

Po uchwaleniu przez polski sejm ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim znacząco zmieniły się zasady prawne związane z zawieraniem w Polsce tego rodzaju umów. Zagadnienie jakim jest kredyt konsumencki zostało w tej ustawie szczegółowo uregulowane dzięki czemu jego udzielanie stało się przejrzyste co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo ewentualnych nieprawidłowości systemowych.

Po wejściu w życie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim firmy udzielające kredytów zostały zobligowane do podania konsumentom pełnej gamy informacji o swoich produktach. Musi się tam znaleźć nie tylko całkowita kwota kredytu, ale też rzeczywistą stopę oprocentowania w skali roku oraz wyodrębnienie dodatków finansowych i opłat związanych z obsługą długu. Do chwili uchwalenia wspomnianej ustawy zdarzały się w naszym kraju liczne procedery nadużyć wśród kredytodawców związanych z podawaniem klientom jedynie stopy oprocentowania bez wykazu dodatkowych opłat. Kredyt potem spłacany okazywał się dużo droższy niż początkowo zapowiadano.

Poza przedstawionymi faktami pojawiły się nowe prawa konsumenta w zakresie korzystania z kredytu konsumenckiego takie jak możliwość odstąpienia od zawartej już umowy (termin wynosi 14 dni od dnia zawarcia dokumentu) czy też możliwość spłaty całości kredytu bądź jego większej części w dowolnym czasie przed terminem zakończenia spłaty wskazanym w umowie.
Ważne jest by mówiąc o kredycie konsumenckim potrafić oddzielić to pojęcie od kredytu konsumpcyjnego. Kredyt konsumencki udzielany jest przez bank na dowolny cel bez konieczności przedstawiania faktur. Kredyt konsumpcyjny zaciągany jest natomiast na konkretną potrzebę np. zakup ciągnika czy samochodu.